Referat fra generalforsamlinen 2014 i FOA Århus seniorklub

Den 18. marts 2014 holdt FOA Århus Seniorklub den årlige generalforsamlingen i klubben.

Referat fra generalforsamling i FOA Århus Seniorklub