Bestyrelsen i FOA Århus Seniorklub

Kirsten Lind - bestyrelsesmedlem i FOA Århus Seniorklub

Formand
Kirsten Lind
Tlf.: 6016 0807
k
irsten-lind@outlook.dk
 

Mogens Jensen - bestyrelsessupplenat i FOA Århus Seniorklub Kirsten H. Jensen
Mogens Udengaard - kasserer i FOA Århus Seniorklub

Klubbens bilagskontrollanter:

Ruth Solvejg Nielsen
Tove Holme Madsen

Jørn Høj Schlaikjer Jyte Kjelder

Klubbens bilagskontrollant-suppleanter:

Willy Sørensen
Else Lindskjold

Lau Stærk

Klubbens bilagskontrollanter:

Ruth Solvejg Nielsen
Tove Holme Madsen

Klubbens bilagskontrollant-suppleanter:

Willy Sørensen
Else Lindskjold